A1: c16edc088b6ae3e07572a10087095d010435e243
A2: d61926ff21bebdcae8a1b9b7f6881a20cb6eca75
k0: 789997b561744780d97df9a38d8d7013
i0: 166e3d3bce1300d6598af71c4edc3ab9

bzVjcE1NOHh6Y2ZCcHNidmdzN0lBYkdob2w2ZW1kVjFMZ0UyQ1h6UFBNVDMyeFkzS
XIwWWs4SGlJUkRrUXIydGpLY3NQUiswRDZNaWdkQ296WUJTMWZzWEtKbTZqVUhmWT
F5bXYyS2tpQll2M2dHWmpyTDV5WXNRSTdJbXFoeGhjcmEydFZDNURuZU40Sk1yQlZ
VL1dsVU56WnNFTHlma003ZG13Nkw2NDBSK01yd25DWDU0Slp4TlNxWXdoZzJEc2E2
S0pIVSsxa2hpTG1PZXZ4QVZnU1FhaDZVTlFpZTRsakZGS3VPcUhNcVNvQSs3a3B4V
2Npa2lIbnFTZFUwRVU1RHpBK1FCTDBjSTdNaXJSenhtRGlKRXVsd0VrcW9xU01xRH
Izc3pMQTV4SWtVRXpjSytEdEhvQ213WWtHa0VWSjZOMkNvZVRnUTNvSEFnTk5iUUx
SajBtSWIydS9EVFpqZnh1YUgwWEIzcHlYSVUwZmpJVTBGNUpwTDBVSFhSQlZtb240
cXFpb08xNWtMdncrWHBoeHA4NndkWEJFZnZrU2VOaitTZlc3RXBMRm43aDhZV1UwS
jVNVXlnQnJ4N05HeWhUM0Foa0s0OFV1WUFHUEdPVVhQc05PVldpcnJMSUZyREhyVk
piV2hWWjhNK290VFkyWlFMVURYRnUyczZhajRkS2RFSlZ3MzRxaGM0V1BuekZaNUN
scDRRZG8vWjlaaDVaeVZzZ01ZL3pETjQwL3BMZFR1S3FtVE8yTm11RVhvTlZvS1hj
bE5TYTBSdTFzRldkY2V5Y1gwMjJ0RVltdUUvRk43MGJ3TUM0QUJSUzFsakh3Y0EzN
jZVTm93dDBRNkRmNUhzR0dZWXo5bkM4WnBpYTQzbEgzYktqcHlkQjlUWGdJbjBkNH
pwbEt1MjRucGhJdFVGeWVvQm8vSzN4RmVQajRJYkFGUGkrNFNKalo5bHdMQ3RsM0c
5akk0b0hYVHpOQmpKM2o1Smt3R1lESDRSeWhaZTZuekpwY1dmTEd4bzBHUnZBOHNU
bTFiNEw3QzJvR3F4UWdCSEZuRDZpV1NGdnIrN2dxWEljZm8vQ3d1M2FCODJoVzU1M
zBjUmJMQkFmVC9iZndyYXExdEFvZHR5S1hZZU81di9GWnFrem1ZSmFYZE04UVlhUl
RiWnMwckZMc1RoeHlld1pWUURpOStOM2pSWFI1eDEzT1p3bG1BekRBPT0=