A1: 70dcd5aca3cc84538eb1fe583594a98b1b360429
A2: 905a9008a34af005a2838a6d52cab77ea6825fa5
k0: 2cf69bed95794423eebc7437c0407423
i0: b011816182e80da2426faf2ca76fa466

UkJkUmNIa2t1S1VCTlVZYjc2ZzlTL0IvaFNacjBDUDVKZS9IMWRPdlFMK1hNeXlYT
DBKME9yendQbWxMWTlPVTV6NEpzZTZJOVRveVlzSzN0SGxuYjdLQnN0alp6anFmWn
RQdStZR21ES1R6enZEQUd5S0xCRFJ4bDBFbnN4SUd3dlhyMXdnTUpqZVdXM3p1cjh
2NVpoQ0lBdjk3UitFN2lGTm9iWkNpY2F1UUZOV3drWjNWanFha0xHLzIyNzArRW1M
YmdBSllWSjVPSytQaWpMNy9jSUFvYWJqaFl5eldHdXMvUmsrVTJsdy91Tk5CT2dPQ
ytNcGVKK0kxR3pxRjlSbFowcy85ZHhES3hmbkxtNVVYZ1NPMkZqTVZSRTBNbHdDZE
hFcEhHSk5wN3JLaFgwOFd1K0luMXFsMXlGQmZ3TTZJOU5qVDBpbEFqRUl2Z0QxVGN
rWXVPRyt1UVBDV3ZvSlZpdUdEMEFmMndaUitpdVMvbGhoRmpsdnY3dFlSbU04eVJi
SFBrVHNES1hvVDZHTTA4NXJoYnU1NjVDQ01Kc1JBbUNKT3JZQVJaSlhWVlg0Lysxa
2M4dmxZNCtQYnBFQi9aLzliS2cwMFVNN2Ftem9lR3B4T2t1SVo5S2k1Ums0a1BnSz
l6dVJOVkdLK1QxbHBmU1BRcW45V1ZEUUFWU251Z2d5TXYvaHlaZ0Q1OVQ4NWsyRXd
tN3lzQ2NDTDVLY3B6UVg1UC84clVTdVdHUVB6bWhRQlFRQllPR1ZSbkFxTGJYcnYy
Y1VtSHJNU2E3RHd3UWNUcHZ6NGNuRlIwa3ZuQVBDbG9pME0xYXZJbjhYQVBXWjU2S
FBpZk9kUFo1MEpjK0tDYTNoVW5Uak9VR0tBN1diM1QyRTIxc3NnT09oU2J2M2FLSk
JhbEQzR0JDelNoRUFQQXUzeGNIZ1c1d2RqMzBuSlZXMDk1akVVU0xJbTRvKy9JMUp
PWjRONFBRanJodm9MRmpVK3pYRmZ4MlFVT3ptOTZzQ0tXVUk4N0JLempTUE42TUxk
MGk0cHlObk9JYjZiV0d1bTlNbzVhektnenVxVVRNNE1vdGVNc1R0dklVWG9Jcmxyd
XAyKzZqMDAzZlpxSi8zdkpPNi9wOUlvdWNxMHlLM0hxN3M2R1dFS2x3YVdYanIrL3
hTOUo5akpYLzgyb1RlVUJQWXVONVlHczlBb1FWcTROSWZiM3dIamF3PT0=